Ομαδική Ασφάλιση Υγείας & Ζωής

Πρόσκληση Υγείας

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης προσπάθειας του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΑΚΑ για συνέργειες, που στόχο έχουν την κάλυψη ουσιαστικών αναγκών των μελών του ΣΑΚΑ, με χαρά σας ενημερώνουμε ότι σε συνεργασία με τα μέλη του ClubHealth Care, δημιουργήσαμε αποκλειστικά για τους αποφοίτους μας, το Πρόγραμμα Εθελοντικής Ομαδικής Ασφάλισης Ζωής & Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης.

Γνωρίζοντας την αναγκαιότητα της ιδιωτικής ασφάλισης στην σημερινή εποχή, που το σύστημα της δημόσιας υγείας αντιμετωπίζει σοβαρότατα προβλήματα και ελλείψεις, κρίναμε ότι θα πρέπει και εμείς να συμβάλλουμε στην εξασφάλιση της αξιοπρεπούς ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των μελών μας.

Στοχεύοντας σε αυτό και γνωρίζοντας την «πληθυσμιακή» δυναμικότητα του Συλλόγου μας, συνεργαστήκαμε με την εταιρία Globalnet Insurance Brokers (www.globalnet.gr), της οποίας βασικός μέτοχος είναι ασφαλώς απόφοιτος/μέλος του ΣΑΚΑ και η οποία δραστηριοποιείται στον ασφαλιστικό κλάδο, λειτουργώντας ως ανεξάρτητη εταιρία μεσιτείας ασφαλίσεων, με μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία στις επιχειρηματικές ασφαλίσεις, αλλά και στις ομαδικές επιχειρήσεων, συλλόγων, οργανισμών κλπ για την δημιουργία Εθελοντικού Ομαδικού Συμβολαίου.

Έπειτα από την εκτενή έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, τη μελέτη και την αξιολόγηση των προτάσεων/προσφορών που υπεβλήθησαν για λογαριασμό του ΣΑΚΑ, έχουμε ήδη καταλήξει σε δύο εναλλακτικά πλαίσια παρεχόμενων καλύψεων, τα οποία καλύπτουν όλες τις ουσιαστικές ανάγκες νοσοκομειακής* και εξωνοσοκομειακής* περίθαλψης των μελών μας.

Εκτός από τις ανωτέρω παροχές, έχουν εξασφαλιστεί αποκλειστικά για τα μέλη του συλλόγου μας και επιπλέον ειδικά προνόμια μέσω των μεγαλύτερων συνεργαζόμενων, νοσηλευτικών ιδρυμάτων και διαγνωστικών κέντρων.

Περισσότερες πληροφορίες στην ειδικά διαμορφωμένη σελίδα της GLOBAL_NET


Εκδήλωση παρουσίασης του Προγράμματος


*νοσοκομειακή περίθαλψη : κόστος δωματίου , έξοδα νοσηλείας , αμοιβή χειρούργου ή και αναισθησιολόγου , one day clinic κ.α.

* εξωνοσοκομειακή περίθαλψη : διαγνωστικές εξετάσεις , ιατρικές επισκέψεις , φυσικοθεραπείες , αγορά φαρμάκων κλπ

© ΣΑΚΑ | Σύλλογος Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών - Ψυχικού   Disclaimer | Δικαιώματα Πρόσβασης Designed & Developed by Converge